lørdag 13. mars 2010

Omkring Trondheim

Mange forskjellige bilder tatt på forskjellige steder i og irundt Trondheim den siste tia.

Gaupe sett par mil øst for Støren.
Gauldalen


Trondheim sett fra Solemsvåttån (423m)
Jonsvatnet

Norske marinen vs. Amerikanske marinen
Trondheim fra Gråkallen (552m)