torsdag 2. februar 2006

Flom i Leksvik

Bilder fra da Fosen ble rammet av flom tidlig i Februar 2006.

Stor vannføring i InnerelvaErosjon ved Rolivatnet
Litj-Bjørnåa
Toppen av Bjørnåa
Mye vann i Bjørnåa